Categories
News

เคยติดเชื้อ Covid 19 ไปแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ

เคยติดเชื้อ Covid 19 ไปแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เป็นโควิดแล้วเป็นอีกได้ไหม? คำถามคาใจใครหลายๆ คนในช่วงที่สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย บางคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีการแพร่ระบายของเชื้อสายพันธ์ุใหม่มาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นคำถามที่ว่าติดโควิดแล้วติดอีกได้ไหม

สำหรับคำถามที่ว่า เป็นโควิดแล้วเป็นอีกได้ไหม เพิ่งหายจากโควิด จะติดอีกไหม คำตอบคือ มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ ในเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะเกิดโควิดสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะไม่มีการติดเชื้อซ้ำ ภายใน 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน แต่หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากภูมิต้านทานในร่างกายตก กลับมาเทียบเท่ากับผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 มาก่อน ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากัน

ส่วนข้อมูลการติดเชื้อซ้ำในโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จากการศึกษาข้อมูลทั่วโลกพบว่า มีการติดเชื้อซ้ำได้ภายใน 1-2 เดือนแรก มากถึง 10-20% มีการศึกษาดูค่า CT (Cycle threshold) หรือ ค่าการเพิ่มของสารพันธุกรรมไวรัสโควิด จากการตรวจ RT-PCR ผลการศึกษกพบว่า ค่า CT (Cycle threshold) ในผู้ป่วยลดลง และมีอาการขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ผู้ป่วยไม่มีไข้ กลับมามีไข้สูงอีกครั้ง

เป็นโควิดแล้วเป็นอีก เกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุการติดโควิดซ้ำ

ติดโควิดครั้งแรก เชื้อน้อย อาการไม่รุนแรง
หากการติดเชื้อครั้งที่ 1 มีปริมาณเชื้อไวรัสน้อยและมีอาการของโรคไม่รุนแรง อาจจะมีระดับภูมิคุ้มกันที่ไม่สูงพอที่จะต้านเชื้อไวรัส เมื่อไปสัมผัสเสี่ยงกับผู้ที่มีปริมาณเชื้อไวรัสมาก จึงอาจติดโควิดรอบสองได้

หลังติดโควิดแล้วภูมิคุ้มกันลดลง
ผู้ที่หายดีจากการติดเชื้อโควิดรอบแรก หากระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ได้ดีนัก ภูมิขึ้นไม่เยอะ หรือภูมิลดอย่างรวดเร็วอาจ ก็สามารถติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 ได้ ส่วนคำถามที่ว่าติดโควิดแล้วมีภูมิกี่เดือน โดยปกติแล้ว ระดับภูมิคุ้มกันควรจะสามารถป้องกันได้อย่างน้อย 3-6 เดือน

เกิดจากการติดโควิดคนละสายพันธ์ุ
เชื้อไวรัสคนละสายพันธุ์กัน อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันป้องกันได้ไม่ดีนัก เช่น ในการติดเชื้อครั้งที่ 1 เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.1 ของ Omicron (โอมิครอน) ต่อมาติดสายพันธุ์ย่อยที่สอง คือ BA.2 ภูมิคุ้มกันในการต้าน Omicron อาจต้านสายพันธุ์ย่อย BA.2 ได้ไม่ดีนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อครั้งที่ 2 ได้

กลุ่มเสี่ยงติดโควิดซ้ำ
กลุ่มคนที่เสี่ยงติดโควิดซ้ำได้ มีดังนี้

1.ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

2.ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ

3.ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

4.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยที่ต้องล้างไต
ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยากดภูมิ
ผู้ป่วย HIV (ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 / ผู้ป่วยขาดยา)